logo

Yritys

PRO7 

Pro7  keskittyy liiketoiminnan kehittämisen konsultointipalveluiden tuottamiseen. Taustana toimii kehitetty Pro7 liiketoiminnan kehittämisen malli joka perustuu seitsemään keskeiseen yritystoiminan elementtiin, joiden tulee toimia tasapainossa keskenään. Malli sisältää toiminnan arviointia, analysointia sekä työkaluja yrityksen kestävän menestyksen saavuttamiseksi. 

Pro7 on Insinööritoimisto Proinsinöörit Oy:n aputoiminimi

ProInsinöörien toiminnan käynnisti 1.1.2018 DI Kari E. Kotilainen. Yritykselle siirtyy osa 2009 perustetun KEK-Consulting toiminimen liiketoimista.
2018 keväällä julkaistiin koulutusmestarit.fi koulutusportaali
2018 keväällä alkoi arviointikumppanuus DNV GL Business Assurance Finland Oy:n kanssa
2018 syksyllä palveluvalikoima laajentui Talouspalveluihin, joita yrityksille tuottaa KTM Kari Kuusisto
2019 alussa alkoi arviointikumppanuus Rakentamisen laatu Ry:n - RALA sertifioinneista
2019 aikana on tehty tutkimus- ja kehitystyötä Pro7 -liiketoiminnan kehittämisen mallista
2019 syksyllä liikkeenjohdon konsultointitoiminta siirtyi Pro7 aputoiminimen alle

Pirkanmaalta käsin operoimme ympäri maailmaa. 

Tunnemme vaatimukset:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 35000, Katakri, Ympäristölainsäädäntö, Turvallisuuslainsäädäntö, Infraryl, Yse98, EFQM, YVL-ohjeet,Suurten yritysten pakolliset energiakatselmukset

Meillä on osaamista:
Projektinhallinta, Prosessijohtaminen, Riskienhallinta, Alihankintojen ohjaus, Sopimustekniikka, Uusiomateriaalit, Jätehuolto, Ympäristöluvat, Pisteytettävät tarjoukset, Laatu- ja projektisuunnitelmat, Laadunvarmistussuunnitelmat, Asiakaspalautekyselyt, Sidosryhmien tunnistaminen, Tietotekniset ratkaisut, Järjestelmien pääkäyttäjätehtävät, Järjestelmien määrittely, Talousjärjestelmät

Meillä on kokemusta:
Infrarakentaminen, Energiarakentaminen, Kalliorakentaminen, Päällystepalvelut, Kiviainestuotanto, Siltarakentaminen, Talonrakentaminen, Kiinteistöjen hoito- ja kunnossapito,  Ratarakentaminen, Ydinvoimarakentaminen, Teollisuusrakentaminen, Teiden ja alueiden hoito,  Elintarviketeollisuus,   Valmistava teollisuus, Suunnittelupalvelut 

Pääasialliset palvelut:

Talousjärjestelmien konsultointi, talousohjausjärjestelmien kilpailutus, talousraportoinnin kehittäminen, johtamisjärjestelmä konsultointi,  kehittämisprojektit,  yrityksen laatu-, turvallisuus- ja ympäristö  toimintojen kehittäminen joko konsulttitoimeksiantona, henkilövuokrauksena tai interim asiantuntijana   


Missio

Missiomme on luoda maailmasta parempi paikka, kehittämällä asiakkaidemme liiketoiminnan prosesseja. Tulevaisuus on digitaalinen ja prosessien kehittämisellä on siinä suuri rooli. Haluamme olla mukana tekemässä tulevaisuutta.

Visio

Teemme, opimme ja kasvamme.